Interim controlling als HOFAM Qualified Controller is de oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan een financiële professional met kennis en ervaring, maar waarvoor de behoefte niet groot genoeg is om hiervoor iemand in dienst te nemen. Het voorziet in een flexibele inzet van een financieel professional voor uw tijdelijke, parttime of permanente capaciteitsproblemen.
In de regel gaat het hierbij om bedrijven met één of enkele administratieve medewerkers, die zorg dragen voor de registratie van de inkomende en uitgaande facturen en geldstromen, maar door gebrek aan tijd of kennis niet in de gelegenheid zijn de stromen in kaart te brengen, zodanig dat u daar de informatie aan kunt ontlenen die voor u zo van belang is bij het besturen van uw onderneming. Tot die informatie behoort de management rapportage, maar ook de begroting en een analyse van de realisatie ten opzichte van de begroting.
Daarnaast is er een flinke kostenbesparing te behalen indien u uw accountantsdossiers goed op orde heeft, voordat u uw administratie indient bij uw controlerend accountant.